«Forby eiendomsskatten!»

"Fremskrittspartiet vil frata Arbeiderpartiet all mulighet til å kreve inn kommunal eiendomsskatt," skriver Ole Jakob Warlo (FpU). Illustrasjonsfoto

«Heldigvis vil regjeringen ta grep for å fjerne den usosiale eiendomsskatten. Neste års statsbudsjett kommer til å redusere kommunenes adgang til å kreve inn eiendomsskatt,» sier Ole Jakob Warlo (FpU).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.11.2017 kl 10:12

Akersposten
Akersposten Media

Dagens eiendomsskatt som kommunene pålegger innbyggerne er grunnleggende usosial. Den rammer alle, uavhengig av inntekt og formue. Derfor vil Fremskrittspartiet forby eiendomsskatten.

I Oslo øker byrådet bunnfradraget på eiendomsskatten fra 4 millioner kroner til 4,6 millioner kroner. Likevel rammer eiendomsskatten alle samfunnslag, enten de er minstepensjonister, unge par eller aleneforsørgere som har kjøpt eller arvet en bolig. Det er de svakeste gruppene som rammes hardest av eiendomsskatten og opplever problemer med å få endene til å møtes i hverdagen. Er det noe som skaper sosiale forskjeller så er det usosiale skatter og avgifter fra Arbeiderpartiet og venstresiden.

Kommuneøkonomien har aldri vært bedre enn i dag. Det er fordi Frp/H-regjeringen har stått for tidenes bevilgninger til kommune-Norge. Likevel velger kommuner styrt av Ap, Sp og SV, å pålegge sine innbyggere økt eiendomsskatt, noe som gjør hverdagen vanskeligere for folk flest. Selv om kommuneøkonomien er rekordbra, velger de altså å øke regningen til befolkningen, samtidig som de nekter innbyggerne valgfrihet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen og gir dyrere transport.

Heldigvis vil regjeringen ta grep for å fjerne den usosiale eiendomsskatten. Neste års statsbudsjett kommer til å redusere kommunenes adgang til å kreve inn eiendomsskatt. Det er en god start på å fjerne eiendomsskatten. Fremskrittspartiet vil frata Arbeiderpartiet all mulighet til å kreve inn kommunal eiendomsskatt.

Men for å få fjerne skatten helt må de kommunale utgiftene kuttes. Dette kan gjøres gjennom effektivisering og konkurranseutsetting. Slik vil handlingsrommet til kommunene øke, noe som betyr at kommunene kan ta seg av de viktigste oppgavene som barnehage og skole, veier og kollektivtransport, og helse og omsorg.

Den dårlige nyheten er at Ap og Sp styrer mer enn to-tredjedeler av kommunene i Norge. Den gode nyheten er at Fremskrittspartiet vant stortingsvalget sammen med de borgerlige partiene. Nå skal FrP ta grep for å forby eiendomsskatten. Det er et av de fremste tiltakene for å skape en enklere, friere og mer rettferdig hverdag for folk flest i Norge.

Ole Jakob Warlo
Medlem av Oslo FpU

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse