Finnes det en vei fra krise til kraft?

Illustrasjonsfoto

Hvert år 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. I år fokuserte den på hvordan vi håndterer de mange livsforandringene folk flest opplever gjennom livet. Folkehelseinstituttet regner som sannsynlig at omtrent halvparten av befolkningen vil erfare psykiske problemer i løpet av livet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.10.2016 kl 14:53

Akersposten
Akersposten Media

Når livskriser inntreffer kan livet bli i tøffeste laget. Skilsmisser, alvorlige diagnoser, oppsigelser, økonomiske problemer – mange ting kan inntreffe som snur livet opp ned.

De fleste av disse hendelsene skaper mange følelser og reaksjoner. Noen ganger blir følelsene så overveldende at vi ender opp handlingslammet og med en sterk angst for hva morgendagen vil bringe. Det er tøft å være alene i dette skremmende landskapet.

Ikke alle er så heldige at de har noen de kan dele alt dette med. Opplevelsen kan være forbundet med både skyld og skam, og frykt for å tape ansikt og anseelse blant kollegaer, venner og familie.

For noen kan problemene føre til sykdom og medisinering, eller egenmedisinering i form av alkohol. Belastningen blir voldsom, og hvis kravet til å opprettholde en fasade utad kommer i tillegg, er veien kort til å bli utbrent. Noen erkjenner at de trenger hjelp, og søker en lege, psykolog eller andre hjelpetiltak.

Andre ønsker å utforske det som har skjedd i en selvhjelpsgruppe. Den kan være tilknyttet en diagnose fordi ønsket om å lære mer er tilstede. Noen ønsker å møte andre i samme situasjon. Slike grupper ledes ofte av likemenn eller helsepersonell.

Det finnes også en tredje mulighet – og det er å gå i en selvorganisert selvhjelps-gruppe på tvers av livsproblemer hos LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring.

Det har vist seg at grupper med "fortrolige fremmede" - mennesker man ikke omgås i andre sammenhenger - kan være et fristed for å våge å sette ord på vanskelige følelser

Her møtes inntil åtte deltakere som har hver sine problemer å slite med, to timer en gang pr uke. Felles for deltakerne er at de har kunnskap og erfaringer om det å streve med et livsproblem.

Ledelsen i gruppa består av faste rammer rundt møtene, og noen samtaleverktøy som deltakerne trener på. Som i et ordinært treningsstudio trengs det tid for å bygge "vågemuskler".

Å benytte ord som «jeg» og «meg» i stedet for «man» og «en», og å forholde seg til hvilke følelser og tanker som jeg rommer akkurat nå i møtet med meg selv og de andre, er viktige stikkord for hvordan samtalen foregår.

Å møte hverandre med tillit, raushet, varme og respekt er nødvendige faktorer for et godt klima i gruppa.

Å våge å konfrontere hverandre – ikke ut fra hva du sa, men ut fra hva det du sa gjorde med meg her og nå - kan føre til spennende oppdagelser rundt dine egne reaksjonsmønstre.

Alt dette kan medføre at den smertefulle krisen du står i kan utvikle seg til å bli ny kunnskap som gir nye følelser som igjen gir ny kraft til å begynne på et nytt livskapittel. For herfra og framover ligger det nye valg og nye muligheter for nødvendig endring.

Taushetsplikt er en selvfølge!

Anne-Grete Bjørlo
rådgiver LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring
Kirkeveien 61, Majorstuen

Om LINK Oslo:

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring er et byomfattende selvhjelpshus for Oslos innbyggere, lokalisert i Kirkeveien 61 på Majorstuen. Vi arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering av egne problemer. Vi administrer og drifter selvhjelpsgrupper på tvers av livsproblemer. Du trenger ingen diagnose eller henvisning, og det er gratis å delta i gruppene. LINK Oslo drives av Norsk Selvhjelpsforum og er fullfinansiert av Oslo Kommune. Det er gratis å delta i en slik selvhjelpsgruppe. Les mer på vår hjemmeside www.linkoslo.no. Lokalene våre benyttes også av mange 12-trinnsgrupper innenfor rusproblematikken, som AA, AlAnon, ACA osv.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse