- Er Slemdal et så dårlig sted?

DEBATT: Svein Solhjell

Solhjell skriver: Det er vanskelig å tenke seg hvorledes Slemdal vil bli dersom utbyggingen blir slik planene foreløpig antyder. Men den nye bydelen Løren bør gi et godt inntrykk. Blokkene på Slemdal kan imidlertid bli høyere enn dette, hele 10 etasjer. Foto: Fortidsminneforeningen

I dagens innlegg spør leder av Fortidsminneforeningen om Slemdal er er et så dårlig sted å være som Plan- og bygningsetaten skriver og om de dermed fortjener blokker på 10 etasjer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.02.2018 kl 14:51

Akersposten
Akersposten Media

Fortidsminneforeningen har uttalt seg om planprogrammet for Slemdal. Vi mener programmet bør inneholde også et mindre omfattende alternativ for utbygging på Slemdal i tillegg til de to radikale fortettingsalternativer som foreløpig er satt opp. Dette bør være et alternativ som innbefatter forbedring av trafikksituasjonen, men som også utreder en begrenset utbygging av selve senterområdet, primært med boliger. Et slikt moderat, tredje alternativ vil ha større mulighet for å overleve dersom det blir en endring i det politiske flertallet i Bystyret i 2019. Det vil dessuten gjøre konsekvensutredningen og den tilhørende medvirkningsprosessen vesentlig bedre.

Les også: Går for 10 etasjer og lokk på Slemdal

Plan- og bygningsetaten hadde lagt ut en stedsanalyse og et planprogram. Dette finnes stadig på saksinnsyn selv om fristen nå har gått ut. Stedsanalysen er stort sett grundig og god, men det skinner for mye igjennom at hensikten bak analysen er å legge et grunnlag for en områdeplan med mange nye boliger i tett blokkbebyggelse. Er folk på og ved Slemdal spurt om hva de synes om nabolaget sitt? I dokumentene sies at «området har ikke et samlende torg eller en plass. Slemdal senter er dominert av parkeringsplasser og må sies å ha et stort forbedringspotensial både romlig, og funksjonelt». Videre sies at det sentrale Slemdal er et «lite helhetlig område uten tydelig stedsidentitet og bymessighet». Dessuten må det til en «modernisering» av Slemdal, og stedet skal «utvikles» og bli «attraktivt». Selvsagt sies det også at: «Planarbeidet har ambisjoner om å bidra til en grønnere og mer miljøvennlig utvikling.»

At Slemdal skal være et så dårlig sted som Plan- og bygningsetaten skriver, stemmer vel ikke med hva folk flest mener. Men at trafikksituasjonen bør forbedres, er det stor enighet om. Sannsynligvis ønsker de færreste av dagens beboere på og ved Slemdal at det samtidig bygges blokker med opptil 10 etasjer. En slik kraftig endring i bebyggelsen er vanskelig å forestille seg bare gjennom kart og beskrivelser. Fortidsminneforeningen har derfor pekt på behovet for at det nå lages en ordentlig konsekvensanalyse siden så store endringer planlegges. En del av en slik konsekvensanalyse vil være gode visualiseringer av de alternativer som utredes. Først og fremst må det lages visualiseringer sett fra øyehøyde og ikke sett i fugleperspektiv slik mange arkitekter og utviklere ynder å gjøre. Med en ordentlig konsekvensanalyse kan folk på og ved Slemdal si sin mening, og de kan håpe at deres medvirke vil gi et bedre resultat enn planprogrammet varsler.

Svein Solhjell
Styreleder
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

Les også:

– Jeg trodde det var min skyld, at jeg var klumsete

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse