«Du må svare på spørreundersøkelse om Smestad»

VIL KOMME EN AVGJØRELSE: Smestad er i støpeskjeen og hva beboerne i og rundt området mener om bymessig fortetting påvirker utfallet. Foto: Privat

Nabolagsgruppen Bevar Smestad skriver at selv om flere hundre innspill har kommet inn i forbindelse med utviklingen av Smestad, har Plan- og bygningsetaten startet sin egen spørreundersøkelse. Den må besvares.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.12.2017 kl 10:18

Akersposten
Akersposten Media

Plan og bygningsetaten mottok i april/mai rekordmange innspill til planleggingsarbeidet på Smestad. Det ble sendt inn mange hundre innspill fra beboere, og mer enn 98% av disse ønsket å bevare bomiljøet og småhusområdet på Smestad og var i mot bymessig fortetting av Smestad.

Til tross for det store antallet grundige innspill i den ordinære prosessen, har PBE nylig lansert en spørreundersøkelse om Smestad. Den har svarfrist allerede tirsdag 12. desember, og alle som bryr seg om fremtiden til Smestad oppfordres til å svare:


Spørreundersøkelse her

Nabolagsgruppen Bevar Smestad – bevar den grønne byen oppfordrer til å tydeliggjøre hva du setter pris på ved Smestad, og signalisere til PBE at for eksempel private hager/uteområder brukes av beboerne og verdsettes, i tillegg til grøntarealene i området som Smestaddammen, Smesstadparken og Helleparken. De fleste beboerne mener at Smestad ikke bør bli et bymessig område. Smestad er et småhusområde med historiske og grønne kvaliteter - dette er en kvalitet mange verdsetter, og som bør fokuseres på i besvarelse av undersøkelsen. Nabolagsgruppen mener det er uheldig at dette ikke inngår som alternativene PBE har inkludert i undersøkelsen.

Mange politikere og beboere mener det er viktig at utvikling av Smestad ivaretar det stedstypiske. De fleste husene på Smestad er 2-3 etasjer, og de høyeste (to-tre bygg) er 4 etasjer. Ny bebyggelse må være i tråd med eksisterende bebyggelse, og må ha høy arkitektonisk kvalitet, som området er kjent for. Dette er forhold det er viktig å signalisere til PBE i besvarelse av spørreundersøkelsen. Nabolagsgruppen oppfordrer beboerne til å holde tungen rett i munnen og tenke godt gjennom svarene de gir – og hvordan de potensielt kan bli brukt i etterkant.

I undersøkelsen er det liten plass til å skrive innspill i fritekst, så Nabolagsgruppen oppfordrer derfor til å skrive ned poengene dine i et eget dokument, som lastes opp sammen med undersøkelsen. Ta gjerne kontakt med Nabolagsgruppen dersom du har spørsmål eller ønsker innspill knyttet til besvarelse av undersøkelsen: bevar.smestad@gmail.com

Nabolagsgruppen Bevar Smestad har sendt en klage til PBE på undersøkelsen, med følgende kritikkverdige punkter:

  • En slik undersøkelse kan ikke være anonym
  • Utformingen av undersøkelsen er ikke nøytral eller objektiv og er for snever i sitt fokus
  • Distribusjon og kommunikasjon av undersøkelsen er utilstrekkelig
  • Spørsmålene i undersøkelsen er besvart i innspillene til planprosessen

I tillegg har Nabolagsgruppen spilt inn konkrete eksempler på at funksjonaliteten i undersøkelsen har store forbedringsområder. Dessverre viser PBE ingen vilje til å forbedre undersøkelsen. Se saksinnsyn PBE:

Henvendelse vedrørende spørreundersøkelsen offentliggjort av PBE

Svar på henvendelser vedrørende spørreundersøkelsen

Støtt nabolaget ditt – svar på undersøkelsen innen 12.12.17!

Link til undersøkelsen her

Nabolagsgruppen Bevar Smestad

Les også

Får neppe bygge høyblokker på Montebello

Røatunnelen er tilbake på sporet[/b]

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse