Det var en elefant i rommet

KOMMENTAR: Vidar Bakken

SMEKKFULLT: I tillegg var det en elefant i rommet. Ingen orker tanken på at Røatunnel-saken kan velte hele Oslo-pakke 3. Foto: Vidar Bakken

Ingen tør tenke på konsekvensene om det konkluderes med at byrådet bevisst trenerer behandlingen av Røatunnelen. Da står hele Oslopakke 3 i fare.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.11.2017 kl 18:41

Akersposten
Akersposten Media

Røatunnel var tema i andre del av folkemøtet som Røa Vel arrangerte på Persbråten skole. Foran cirka 200 fremmøtte ble det utført en litt selsom forestilling med byrådssekretær Einar Wilhelmsen som «forsvarer». Han skulle forsvare byrådsavdeling for miljø og samferdsel med Lan Marie Berg i spissen mot kritikken som ble fremmet. Det gjaldt håndteringen av Røatunnelen.

Bare for ta en liten pussighet først. Byråden har gjentatte ganger snakket om konseptvalgutredning (KVU) for Røakrysset, selv om Bymiljøetaten har levert en KVU for Røatunnel. Wilhelmsen kunne fastslå at den opprinnelige bestillingen av KVU for noen år siden lød KVU for Røakrysset. Kort fortalt er Røakrysset i dagens KVU et såkalt 0-alternativ, som lovmessig skal utredes. Alle andre alternativer er tunnelalternativer. Og etter at partiene i Oslopakke 3 er blitt enige om at Røatunnel skal finansieres med oppstart i 2020, så er det ingen andre enn byrådsavdelingen som snakker om KVU av Røakrysset – og det har de begynt å snakke mye om.

Lan Marie Berg (MDG) har i et brev fra byrådsavdelingen omtalt prosjekt Røatunnel med vendinger som «en eventuell Røatunnel», «hvis man velger å gå videre med prosjektet» og «om prosjektet skal realiseres». Det må sies at dette er sagt etter revisjon av Oslopakke 3, hvor det ble oppnådd enighet om Røatunnel. Siden er KVU sendt tilbake til Bymiljøetaten, hvor etaten skal utrede et alternativ for struping av trafikken mot Røakrysset, uten tunnel. Dette har ikke falt i god jord hos enkelte av partiene som har signert på Oslopakke 3, hvor Røatunnel faktisk er eneste prosjekt som er tidfestet med oppstart.

Se saker om dette i bunnen av kommentaren.

Gallup

Trenger Oslo vest Røatunnelen?

Ja
Nei

Vis resultat

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Eirik Lae Solberg, var under møtet helt klar på at det å utrede et alternativ som er i strid med Oslopakke 3-avtalen gjorde han sterkt bekymret. Han var klar på at et brudd på avtalen ville kunne sette hele Oslopakke 3 i spill i mange år fremover.

Byrådssekretær Wilhelmsen tilnærmet seg lite denne problemstillingen og begynte til manges forundring å snakke om at kanskje de som bodde i nærheten av tunnelløpet ikke var fullt så fornøyd. Han mente at det er detaljer i prosjektet som måtte utredes skikkelig som så skal føre til at beslutningsgrunnlaget står seg. Han snakket også om konsekvenser av at trafikken kunne øke andre steder, og før de kunne velge prosjekt måtte alle fakta på bordet.

Lae Solberg var ikke fornøyd
med denne runden rundt grøten og understreket på nytt alvoret i situasjonen. Han sto fast ved at det er et løftebrudd å utrede noe som er i strid med den enigheten som er oppnådd gjennom Oslopakke 3.

Odd Einar Dørum (V), som har fulgt prosessene rundt Røatunnel fra Oslopakke 1, mente at byrådet nå trår vannet, og han skjønner den forargelse som nå har oppstått. Som politiker kjente han godt til alle grepene som skal til for å utrede en sak i filler. Han ville ta et initiativ til å kalle sammen partiene i rådhuset og få klarhet i hva som skjer rundt prosjekt Røatunnel. Dette sluttet Lae Solberg seg til.

Wilhelmsen klarte ikke å berolige salen med å si at byrådsavdelingen hadde bedt om oppdatering av 0-alternativet på bakgrunn av nye trafikkberegninger.

Elefanten i rommet er at prosjekt Røatunnel har spilt mer eller mindre fallitt allerede. Alle politikere i rådhuset vet det, men ingen tør å si det. Det er så enkelt at når byrådet har sendt KVU tilbake til ny behandling for et alternativ som i prinsippet er ikke-eksisterende på bakgrunn av Oslopakke 3, så er det et klart signal fra byrådet. Lan Marie Berg har varslet at KVU vil nå politisk behandling først høsten 2018, altså nesten to år etter at Bymiljøetaten la frem KVU. Det eksisterer heller ingen fremdriftsplan for den videre utvikling av prosjekt Røatunnel. Du trenger ikke annet en helt allmenne regnekunnskaper for å skjønne at det ikke er mulig med oppstart av Røatunnel i 2020. Dermed er det allerede et brudd på Oslopakke 3-avtalen. Joda, det har skjedd før. Tidsfrister lages for at noen kan skyve på dem. Den kamelen kan svelges.

Men den egentlige elefanten i rommet er det spørsmålet som er helt åpenbart. Hva skjer om MDG/byrådet flagger eller bare antyder at de ikke vil ha Røatunnel, uansett avtale? Det er det mange som er redd for. Alle vet at MDG og byrådet, forsiktig sagt, er lite begeistret for Røatunnel. Hvis avtalepartnerne i Oslopakke 3 konkluderer med at byrådsavdelingen bevisst trenerer det videre arbeidet med Røatunnel, så er pakken i spill igjen. Høyre har lagt prestisje i det å få Røatunnel på sikker plass, og det er ingen vei tilbake. Hvis byrådet ikke gir klare signaler om at de prioriterer og jobber aktivt for å få Røatunnelen på plass, så kan det innebære store og langsiktige konsekvenser for hele Oslo. En reforhandling av Oslopakke 3 vil sette store samferdselsprosjekter og videre byutvikling på vent.

La oss håpe at de samtaler som Dørum tar initiativet til, fører til at tvilen blir lagt død. Men, nå krever det noe mer enn at MDG bare gjentar at de står fast ved Oslopakke 3. Det er handling og vilje som gjelder.

Til slutt et sukk fra en deltaker i salen: Har ikke MDG fått med seg at det er snakk om en miljøtunnel som skal hjelpe oss som bor her til et bedre liv?

Vidar Bakken
Redaksjonssjef

Les også:

Byrådet sår tvil om Røatunnel

Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3

– De som nå roper høyest om Røatunnelen, har tross alt styrt byen i 18 år

Vil utrede Røakrysset uansett

«Godot kommer før Røatunnel»


Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse