ANNONSE
Annonse

DEBATT: Vestre Aker og Hovseter trenger fritidsklubb nå !

STARTET PÅ HOVSETERKLUBBEN: Karpe Diem fylte Oslo Spektrum tre kvelder på rad, men det var tilgang til en scene på Hovseterklubben i unge år som var viktig. Foto: Privat

Innsenderne fra SV Vestre Aker vil ha på plass Hovseterklubben nå! Stedet hvor blant andre to gutter fra Hovseter og Bogstad fikk en scene å vise seg på. Karpe Diem.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.05.2017 kl 11:13

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det har i Akersposten i den senere tid vært litt oppmerksomhet rundt planene om et områdeløft på Hovseter. Det er bra at bydelen har satt i gang dette arbeidet. Og byråd Inga Marthe Thorkildsen reagerte umiddelbart positivt på appellen fra BU-lederen og ga sin støtte til et slikt områdeløft.

Men nå skal prosjektgrupper nedsettes og tiltak skal utredes, det skal prioriteres og planlegges. Dette tar tid, men Vestre Aker SV mener at det er ett tiltak som ikke kan vente, men må gjennomføres med en gang: Og det er å etablere en fritidsklubb for ungdom i bydelen! Det er nemlig slik at igangsetting av fritidsklubber er bydelenes ansvar. Det er bydelen som må sette av penger i sitt budsjett, og dette må etter vår mening skje i 2018-budsjettet.

Vestre Aker er den eneste bydelen i Oslo som ikke har noen fritidsklubb. Dette er ille, særlig fordi Vestre Aker ifølge siste tilgjengelige befolkningsstatistikk (tall pr. 1.1.2016) er den bydelen i Oslo som har flest unge mellom 6 og 17 år, i alt 7 442. Det er 7 bydeler som har flere innbyggere totalt sett enn Vestre Aker, men altså ingen som har flere i aldersgruppen 6-17 år! Og så har vi ikke en eneste fritidsklubb!

Høyreflertallet i bydelen la ned den siste, Hovseterklubben, i 2014 (med virkning fra 1.1.15). Nå krever vi at de åpner den igjen i 2018. Det fortjener Hovseter og ungdommene i bydelen. Og her kan ikke Byrådet gjøre noe, det er bydelen som må på banen.

Det foreligger en skolebehovsplan fra Oslo kommune der det står at Hovseter skole skal utvides og da også bør få plass til en fritidsklubb, men vi kan ikke vente på nye Hovseter skole - den kommer i 2022-23. Den må komme så fort som mulig dvs til neste år.

Vi utfordrer bydelsutvalget:
Når alle andre bydeler klarer det, må også Vestre Aker ha råd til en fritidsklubb. Vi skjønner i alle fall ikke at Vestre Aker skulle stå i noen særstilling. Alle bydeler sier de har en trang økonomi, men de andre har klart det. Og de endringer som ble gjort i kriteriesystemet (som fordeler pengene mellom bydelene) i fjor "tjente" Vestre Aker 13 millioner kroner på ifølge tall fra byrådsavdelingen for finans. Så dette dreier seg om prioritering.

Vi vet at alkohol- og rusbruk er en utfordring blant ungdom på Oslo Vest. Fritidsklubbene er viktig fordi de er en lavterskel rusfri arena, der ungdommene også blir sett og møtt av voksenpersoner med kompetanse på å jobbe med ungdom. Og de er også en kulturarena der ungdommene selv kan utvikle sine uttrykksformer.

Vi vet også at det er store forskjeller i bydelen, fordi mange kommer fra økonomisk ressurssterke familier og deltar i mange aktiviteter, mens noen har veldig dårlig økonomi og liten tilgang på fritidstilbud. Det er viktig å understreke at uavhengig av bakgrunn så er det ikke all ungdom som har et nettverk gjennom organiserte fritidstilbud.

Fritidsklubbene er åpne og fleksible arenaer der ungdom møtes på tvers av økonomisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og er dermed en viktig møteplass der ungdom kan dyrke fritidsinteresser som ikke finnes i det organiserte tilbudet man må betale for. Her kan man få et nettverk ved å bli kjent med andre ungdommer i egen bydel. Fritidsklubben er for all ungdom i nærmiljøet, og det er svært viktig å ha et åpent og gratis fritidstilbud.

Vestre Aker SV v/Bent Fjelddalen og Eirin Granlund

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse