DEBATT: "Ekstremutbygging på Lilleaker"

BEKYMRET: Reidar Martinsen er bekymret for infrastrukturen på Lilleaker når flere hundre leiligheter står ferdige. Adkomsten med bil til og fra området vil være i krysset ved trikkebommen på Lilleaker. Foto: Fredrik Eckhoff

O. Mustad & Søn kom til Lilleaker som industribedrift på 1870-tallet, og endte opp som eiendomsselskap på samme sted. En gang i historien skapte de arbeidsplasser på stedet. Nå skal de tjene penger på å selge boliger til folk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.03.2016 kl 10:04

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

SLIK: Fremtidige Lilleaker ser slik ut. Vi ser adkomstveien oppe til høyre på tegningen, inn ved trikkelinjen på motsatt side av trikkelinjen for Stoppestedet. Illustrasjonen er hentet fra Mustads nettsider.

LILLEAKER: Mustad Eiendoms planer for bolig-utbygging ved Granfos-tunnelen er av det ekstreme slaget. På et svært lite areal skal det bygges 300-350 leiligheter, pakket inn i 10-11 blokker hvor flere får både 10 og 11 etasjer. Blokkene blir liggende bare med få meters avstand til hverandre. Om dette er en sterkt ønsket boform for folk flest i 2016, kan vel diskuteres.

Mustad Eiendom har imidlertid ikke hatt noen problemer med å få Oslos politikere med seg på en slik ekstrem-utbygging, som endrer områdets karakter fullstendig. Man ønsker fortetning. Man ønsker nærhet til kollektivtilbudene.

Men mens politikerne sier ja til omtrent hva som helst av utbygging, så er de samme politikerne likegyldige til infrastruktur i det samme området. Vi skjønner at man vil at folk skal benytte trikk og buss. Tilbudet er bra i dette området i så måte, men å tro at de som flytter inn i høyblokk-ghettoen på Lilleaker ikke har bil, er vel noe naivt. Hva gjør man så med ut- og innkjøring fra blokkene ? Jo – alle presses inn i én og samme utkjøring, som ender i en sterkt belastet Lilleakerveien – direkte ved trikkeovergangen, hvor trikken passerer hvert 5. minutt og bommen fyker opp og ned som en jo-jo! I tillegg passerer to bussruter i denne traseen, som begge har stoppested her.

Køene i Lilleakerveien er allerede endeløse i begge retninger. Ta også med at veien benyttes av gående til og fra butikker, arbeidsplasser, barn på vei til og fra skolen, og man har et trafikkbilde som totalt sett er komplisert, uoversiktlig og full av konflikter.

Planene om planfritt kryss etc. ble raskt vraket av kommunale politikere. ”Det har vi ikke penger til”. Vi ser det samme på Fornebo. Og på Røa. Utbyggere bygger for harde livet, mens infrastrukturen – som i stor grad er et politisk ansvar, uteblir fullstendig. Utbygger Mustad Eiendom har riktignok fått pålegg om å lage fortau og sykkelvei i deler av Lilleakerveien, men det monner ingenting i forhold til biltrafikken. Den lever videre på akkurat like dårlige vilkår. Lilleakerveien er både gjennomfartsåre og vei til CC Vest – et av Norges største kjøpesentra (hvor det også er planer om utvidelse!) samt adkomst til tusenvis av arbeidsplasser i området.

Kaotiske tilstander venter tettstedet Lilleaker – i årevis fremover.

Reidar Martinsen
Lilleaker

MER DEBATT:
"Hovseter-bygg vil skyggelegge torg og skolegård"

"Dette er elevenes arbeidsmiljø"

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse