«Byrådet til angrep på Oslos småhusområder»

Bygging i høyden, eller beholde småhus? Det er spørsmålet nå. Her fra Røa. Foto: Fredrik Eckhoff

"Nå ser det ut til at verken SV eller MDG er i stand til å holde igjen Arbeiderpartiets betongsosialisme," skriver Venstres Espen Ophaug.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.05.2017 kl 11:46

Akersposten
Akersposten Media

Det arbeides nå med en ny kommuneplan for Oslo, og det rødgrønne byrådet har allerede varslet at de vurderer store endringer i Oslos ytre byområder. Når byrådet ser på ethvert T-banestopp som et fortettingsområde, er det et klart brudd med den byutviklingspolitikken som har vært ført i byen gjennom lang tid.

De mange småhusområdene i Oslo er regulert gjennom den såkalte småhusplanen, en omfattende plan for bevaring av disse områdene i ytre by. Tidligere har det vært en bred politisk allianse som har stått imot forslag om å sanere disse områdene, men nå ser det ut til at verken SV eller MDG er i stand til å holde igjen Arbeiderpartiets betongsosialisme.

Når man ser på ethvert T-banestopp som et utbyggingsområde, mister man kontroll over byutviklingen. Det borgerlige byrådet hadde også en politikk om å fortette rundt kollektivknutepunkt, men valgte noen prioriterte områder med sterk kollektivdekning og styrte byutviklingen i disse områdene. Hvis utbyggere får forsyne seg fritt i Oslos småhusområder vil Oslo få en utbyggerstyrt byutvikling. Det ønsker ikke Venstre.

Oslos politikere må ta en bevisst beslutning om hvordan byutviklingen i byen skal være, og sørge for at utbyggerne skaper gode boområder med kvalitet. Vi må ta vare på byens særpreg samtidig som vi konsentrerer oss om å utvikle de gamle industriområdene først.

Espen Ophaug (V)
Byutviklingskomiteen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse