Betongsosialisme eller variert botilbud?

Lars Asbjørn Hanssen (H), leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker. Arkivfoto

Lars Asbjørn Hanssen (H) mener at "sannheten" rundt Høyres og Venstres holdning til fortetting i småhusområdene fremstår som uklar i Camilla Wilhelmsens debattinnlegg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.06.2017 kl 15:40

Akersposten
Akersposten Media

Camilla Wilhelmsens innlegg i Akersposten fortjener en presisering, da vi politikere har en tendens til å beskrive virkeligheten og historien slik at vi selv kommer i best mulig lys. Det gjelder også undertegnede. Derfor kan det være greit at vi hjelper hverandre til å ta med også bakgrunnen for hvorfor bildet og «sannheten» blir noe uklart for en del av oss.

Les Camilla Wilhelmsens debattinnlegg: Høyre og Venstre - velkommen etter

Wihelmsen skriver: «Høyre og Venstre snur og avlyser blokksjokk på nedre Grefsen og Smestad. Hadde det blitt som Høyre og Venstre foreslo i forrige kommuneplan, ville det blitt like høyt og tett her som på Majorstuen og Grunerløkka»

Det er ikke i tråd med de faktiske forhold. Kommuneplanenfra 2015 la opp til Smestad som et stasjonært område med mye lavere fortettingsgrad enn det som nå ble lagt frem. Området ble endret til kollektivknutepunkt, som medfører langt høyere utnyttingsgrad på linje med Skøyen og Storo. Der har nå Frp snudd og takk for det.

Det var med andre ord aldri det borgerlige byråd sin plan å fortette slik de rødgrønne sosialistene nå legger opp til. Høyre og Venstre har hele tiden vært en forkjemper for å bevare småhusplanen. Hadde alle de borgerlige vært samlet om dette , så ville heller ikke denne situasjonen oppstått.

Skal man være helt presis
så kan man vel si at Vestre Aker Høyre er den som aldri har snudd her og som konsekvent har kjempet for å bevare småhusplanen som Høyre-byrådet fikk igjennom i sin tid. At den ikke har blitt etterlevd helt slik det ble lagt opp til, skyldes flere ting som vi ikke skal gå inn på her. Men nå går Høyre inn for å forsterke denne og det er meget positivt. Innbyggerne i en by som har valgt politikere til å ivareta deres interesser, må stole på at de samme politikerne i neste øyeblikk ikke raserer deres hjem.

Les også: De vil bevare Smestad

Nå har det nye byrådet prisverdig presisert, både av byrådsleder Raymond Johansen og byråd Marcussen, at de ikke har konkludert, fordi de ønsket å høre på innbyggerne og de berørte parter. At de har lagt opp til en demokratisk prosess er prisverdig. Men da må de ikke ha bestemt svaret før de stiller spørsmålet. Gjør de det, så blir dette en dobbel tragisk sak. Da føler folk seg både sviktet og lurt. Det bygger ikke tillit verken til politiske partier, politikerne eller demokratiske prosesser.

Det er stundom noe vanskelig å forstå hvorfor politiske partier er så opptatt av at de aldri skal endre standpunkt i en sak. De som ikke endrer standpunkt når premissene for en konklusjon ikke er valide som de var i starten av en prosess, de er en fare for sine omgivelser. Hvem vi ha slike politikere?

Dette er lakkmustesten på om den demokratiske prosess som Byrådet har lagt opp til fungerer. Hvis så ikke skjer, så vet folket nå på Smestad og Borgen, ja i hele Oslo, hva dette står om. Fordi, nå har vi ryddet opp i det politiske landskapet. Nå vet velgerne at de har to klare valg: Enten betongsosialismen til de rødgrønne og farvel til småhus. Eller, en samlet borgerlig front for et variert tilbud over hele Oslo. Det betyr å ta hensyn til at vi har ulike behov for hvordan vi ønsker å bo og følgelig bevarer de velfungerende småhusområdene vi har over hele byen. Står vi sammen nå, så går vi et spennende valg i møte. Husk: All politikk utspringer fra det lokale.

Lars Asbjørn Hanssen (H)
Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker

Les også:

Her er Hovseter-ungdommenes største ønsker

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse