«Forby eiendomsskatten!»

Publisert: - Oppdatert: 21.11.2017 kl 10:12

«Heldigvis vil regjeringen ta grep for å fjerne den usosiale eiendomsskatten. Neste års statsbudsjett kommer til å redusere kommunenes adgang til å kreve inn eiendomsskatt,» sier Ole Jakob Warlo (FpU).

 
«Mens vi venter på en gammel danske»

Publisert: - Oppdatert: 14.11.2017 kl 08:18

Det er kryssende interesser på Lilleaker. Partene det handler om, er trikk, buss, biler, sykler og fotgjengere. Alle skal de over fra den ene til den andre siden. Og midt i krigen står en bom som går opp og ned hvert 5. minutt – når den virker da.

 
ANNONSE
Annonse
 
«Fører Røa-folk og næringsliv bak lyset»

Publisert: - Oppdatert: 13.11.2017 kl 10:09

"Er det nemlig én ting som forurenser og skaper dårlige lokale forhold, så er det kø," skriver Vestre Aker Unge Høyres Oscar Chr. Husebye.

 
«Det er bare å rive»

Publisert: - Oppdatert: 11.11.2017 kl 21:58

Venstres Terje Bjøro etterlyser en folkeaksjon for å bevare noen helt ordinære og ganske så spartanske trehus i Røa-krysset. Det er bare å rive.

 
«Redd Røa!»

Publisert: - Oppdatert: 08.11.2017 kl 14:14

"Her må en folkebevegelse til", skriver Terje Bjøro (V)

 
«Godot kommer før Røatunnel»

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2017 kl 15:15

Ordet Røatunnel er som å ha en tegnestift konstant i hælen. Det er bare irriternde. Til og med Godot kan sies å være mer presis enn Røatunnelen.

 
«Byrådet styrker vestkantskolene»

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2017 kl 09:42

Også skolene i Oslo vest tjener på et rødgrønt byråd, skriver skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

 
«Må være en av tidenes dårligste ideer»

Publisert: - Oppdatert: 01.11.2017 kl 11:50

Ruter vil rushtidsstenge deler av Vollsveien i Bærum. Det kan gi enorme konsekvenser for trafikken i Oslo vest. Mange av oss har kaoset i Vækerøveien for to år siden friskt i minne.

 
DEBATT: Fortsatt fortetting på Smestad og Nedre Grefsen

Publisert: - Oppdatert: 10.09.2017 kl 12:44

Representanter for de borgerlige partiene i rådhuset har en felles kommentar til bystyrevedtaket som angår småhusområdene.

 
«Småhusområdene er under sterkt press»

Publisert: - Oppdatert: 19.08.2017 kl 14:56

Mange utbyggere ser muligheter for å rive og bygge blokker i småhusområdene, og får støtte fra det rødgrønne byrådet i Oslo. Venstre står for en politikk som skjermer småhusområdene, skriver Venstres Espen Ophaug.

 
«Ny, «flått» aktivitet i Gardeparken»

Publisert: - Oppdatert: 19.08.2017 kl 19:06

Sommeren er på hell, men det gror og vokser frem nye spennende aktiviteter i Gardeparken.

 
«Fullt forståelig at folk er bekymret når oppkjøpere ringer på»

Publisert: - Oppdatert: 04.08.2017 kl 11:32

"For byrådspartiene er det et mål at byutviklingen skal skje skånsomt, med kvalitet og at gode boligområder skal ivaretas på en best mulig måte," skriver Janne Schønheyder i Ullern MDG.

 
Nekrolog: Erik Heim

Publisert: - Oppdatert: 04.08.2017 kl 13:03

Erik Heim, tidligere leder i Ullern IF, døde 19. juni.

 
«Blokker opp mot 10 etasjer i småhusområder er ikke «varsomt»»

Publisert: - Oppdatert: 16.07.2017 kl 18:38

"Hvorfor Ap nå ønsker å rive hjemmene til folk, forandre nabolag til det ugjenkjennelige og bygge høye blokker, er uforståelig," skriver Andreas Brännström og Johan Hertzberg (FpU).

 
«Hvis vi jobber sammen, står vi sterkere»

Publisert: - Oppdatert: 15.07.2017 kl 08:17

"Vi forutså også de utfordringene som en byutvikling vil medføre. Derfor laget Bydelsutvalget sammen med velforeninger og innbyggere en Mulighetsstudie som ble tverrpolitisk vedtatt høsten 2013," skriver Roger Mollan-Olafsen (H) og Carl Oscar Pedersen (H).

 
«Velgerfrieri på grensen til det desperate»

Publisert: - Oppdatert: 13.07.2017 kl 09:35

"Fortetting er ikke populær politikk, men det er nødvendig for å løse boligmangelen i Oslo," skriver Jonas Aasen Dybdahl og Sigrid Moland i Vestre Aker-Ullern AUF.

 
«Manglende respekt for Skøyens bo- og nærmiljø»

Publisert: - Oppdatert: 12.07.2017 kl 10:15

Skøyenplanen er foreløpig en fadese, mener Frps Camilla Wilhelmsen.

 
«Uakseptabel rasering»

Publisert: - Oppdatert: 10.07.2017 kl 10:43

"Byrådet med Arbeiderpartiet i spissen går bak ryggen på Oslos befolkning for å gjennomføre upopulære tiltak som fortetting," skriver Andreas Brännström og Johan Hertzberg i Oslo FpU.

 
«La Tingstuveien leve»

Publisert: - Oppdatert: 07.07.2017 kl 11:40

Bygg heller skole på den nåværende båtopplagstomten på Skøyen, og dropp ekspropriering av boliger i Tingstuveien, mener Roger Mollan-Olafsen og Carl Oscar Pedersen (H).

 
«Barnehage og flerbrukshall i Bjørnveien»

Publisert: - Oppdatert: 05.07.2017 kl 09:37

"Vi bør ikke ha 6 etasjers blokker her og salg til eiendomsutviklere," mener Terje Bjøro (V) om HTKs tennisanlegg ved Gressbanen. Han har et forslag til samarbeid mellom tennisklubben og Oslo kommune.

 
«Hva slags by ønsker vi å bo i, Oslo?»

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2017 kl 10:35

"Det går opp for flere og flere i Oslo at så mange områder vil bli berørt at det med høy sannsynlighet også kommer der de bor selv," skriver Mads Haaland-Paulsen.

 
«Vil medføre konstant mørke leiligheter for utrolig mange mennesker»

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2017 kl 15:07

"Når Silurveien 8 bygges opp på nytt, denne gang med 8 etasjer, vil dette medføre konstant mørke leiligheter for utrolig mange mennesker," skriver Jeanette Ajer.

 
«Forsøker BU-leder Hanssen å omskrive historien?»

Publisert: - Oppdatert: 12.06.2017 kl 12:39

Leder av bystyrets byutviklingskomite, Victoria Marie Evensen, mener Hanssens påstand om det borgerlige byrådets fortettingsplanplan for Smestad, faller på sin egen urimelighet.

 
Barna er taperne i en heksegryte av pågående utbyggere og usikre planer

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2017 kl 12:48

Harald Hodt har sendt en stemningsrapport til byutvilingskomiteen. Hva skjer med barna og familiene? De opplever utrygghet når en utbygger står på trappa og vil kjøpe familiens hus. Hva skjer med skolen og klassene når mange må flytte ut av området? Spørsmålene er mange.

 
Betongsosialisme eller variert botilbud?

Publisert: - Oppdatert: 02.06.2017 kl 15:40

Lars Asbjørn Hanssen (H) mener at "sannheten" rundt Høyres og Venstres holdning til fortetting i småhusområdene fremstår som uklar i Camilla Wilhelmsens debattinnlegg.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse