Søkeresultat

Emneord nyheter: Smestad

Dette søket viser alle nyheter som redaksjonen har merket med emneordet Smestad. Ønsker du å utføre et fritekstsøk for nyheter som inneholder dette ordet kan du bruke den ordinære søkefunksjonen.

 
– Det er ingen skam å snu. Her er man dømt til å tape

Publisert:

Arkitekturprofessor Karl Otto Ellefsen mener fortettingsplanene for Smestad og Grefsen er dramatiske. Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen sier ekspropriering er uaktuelt, og garanterer mer medvirkning. Det må gå an å rette opp politiske feilgrep, mener Ola Elvestuen.

 
Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

Publisert:

I forbindelse med planene om fortetting av Smestadområdet har Byantikvaren foretatt en kulturhistorisk stedsanalyse. Mye vil gå tapt med bymessig fortetting.

 
Nytt galleri på Smestadhjemmet

Publisert:

Til stor glede for beboere, ansatte og besøkende åpnet galleriveggen på Smestadhjemmet, med salgsutstilling med billedkunstneren Kjersti Rahbek Hvamb.

 
SMESTAD-DEBATT: Byrådets visjon - etterleves den?

Publisert:

I innlegget spør forfatteren om byrådet etterlever visjonen "En grønnere, varmere og mer skapende by" når man ser hva som planlegges på Smestad.

 
Garanterer ikke for Smestadkrysset

Publisert:

Direktør for Plan- og bygningsetaten, Ellen S. de Vibe, mener det er en misforståelse at hun skal ha gitt en garanti for at det skal utredes en trafikal løsning for Smestadkrysset, før man går videre med planer for bymessig fortetting av Smestad-området.

 
Smestad-folket stilte krav til politikerne

Publisert:

Da politikerne i Bydel Ullern skulle diskutere og vedta mandatet for et områdestudie av Smestad, møtte mange opp for å høre hva deres representanter sto for.

 
- Underlig at ingen har tenkt på konsekvensene

Publisert:

Plan- og bygningsetaten har gitt politikerne i bydelene Ullern og Vestre Aker et løfte om at det blir ingen bymessig fortetting før man har vurdert en trafikal løsning for Smestadkrysset.

 
DEBATT: Fortetting på vent

Publisert:

Liv Bugge Wilhelmsen representerer Høyre i bydelsutvalget i Bydel Ullern. Hun peker på at ferske tall fra SSB viser at behovet for nye boliger er langt mindre enn forutsatt i Kommuneplanen.

 
Avlyser møte om Smestadfortetting i dag, mandag 30. januar

Publisert:

I ettermiddag skulle Bydel Ullern informere om et nytt mulighetsstudie for Smestad. Hvor høyt og hvor langt ut skal det bygges? Møtet er altså avlyst inntil videre.

 
Stor oppslutning rundt

Publisert:

Hva som blir skjebnen for Smestad-området med hensyn til bymessig fortetting er usikkert, men beboerne i området er kampklare.

 
Stort møte om Smestad-fortetting i dag 16. januar

Publisert:

Om ikke lenge skal planene om bymessig fortetting av Smestad-området opp til politisk behandling. Beboerne mobiliserer mot rasering av bomiljøet.

 
Viktige folkemøter om bymessig fortetting av Smestad

Publisert:

Nå nærmer det seg et forslag til ny områdeplan for Smestad fra Plan- og bygningsetatens side. "Stopp raseringen av Smestad" og Bydel Ullern vil hver for seg arrangere møte om den ventede bymessige fortettingen av området.

 
Vil fortette rundt Smestad T-banestasjon innenfor en radius på 100 meter

Publisert:

Høyre i Bydel Ullern har flertall i bydelsutvalget, så det er grunn til å tro at det Høyre lokalt har vedtatt også vil bli bydelutvalgets vedtak. Partiet går inn for å fortette rundt Smestad T-banestasjon i et begrenset område.

 
Omreguleringen av Smestad – hva gjør Høyre?

Publisert:

"Høyre hevder [/b]å være for frihet for enkeltmennesket – jeg håper dette også gjelder friheten til å få bo videre i sitt eget hjem," skriver Smestad-beboer Marianne Storhaug.

 
Hva med alle de som må flytte fra sine boliger?

Publisert:

Vi er bare en helt alminnelig familie på Smestad som ønsker å bo der vi har vår tilhørighet og miljø, skriver Smestad-beboer Harald Hodt, som reagerer på byplansjef Ellen S. de Vibes uttalelser til eget nettsted.

 
«Det er tent en ild som ikke bør slokke»

Publisert:

«Oslos framtid er altfor viktig til at dere ikke skal bry dere. Gå ut i gatene. Nå,» er Erling Fossens oppfordring til Oslo-beboere som bryr seg om utviklingen av sitt lokale bomiljø.

 
Ikke riv husene våre – vi vil bo her!

Publisert:

Reaksjoner på den planlagte bymessige fortettingen av Smestad.

 
Hvor lenge kan vi bo i hjemmet vårt?

Publisert:

"Det er umulig å forstå at våre politikere ønsker å ødelegge et bomiljø hvor ca. 2.000 innbyggere har sine hjem," skriver Smestad-beboer Harald Hodt.

 
Tett i tett på møte om Smestad-fortetting

Publisert:

De rundt 200 beboerne som møtte opp i Plan- og bygningsetatens lokaler, fikk vite lite annet enn at planen om fortetting av Smestad-området går sin gang. Men spørsmålene var mange.

 
– Skal ikke være skummelt å gå eller sykle til skolen

Publisert:

– Fire av ti foreldre mener det er utrygt å la barna gå til skolen. Her ligger det et utrolig ulykkespotensiale, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

 
Hvor høyt og hvor tett?

Publisert:

Mange venter spent på hva som vil skje med områdeplan og bymessig fortetting i området rundt Smestad stasjon. Hvor høyt blir det, og hvor tett blir det?

 
Derfor er det trafikkaos helt opp til Røa i helgen

Publisert:

Sto du i kø hele veien fra rundkjøringen i Ullernchausseen i dag?

 

Publisert:

En Smestad-beboer ristet søndagstoasten sin litt for kraftig, og det ga full utrykning søndag morgen.

 
Må stenge både Granfoss- og Smestadtunnelen

Publisert:

Både Smestadtunnelen og Granfosstunnelen vil være stengt fra fredag klokken 20 til søndag klokken 18. Brukere av Smestadtunnelen går imidlertid bedre tider i møte etter denne helgen.

 
Private sykehjem i vest må kutte 21 årsverk

Publisert:

Hovseterhjemmet, Smestadhjemmet og Madserud sykehjem mister 21 årsverk når byrådet vil redusere driftsrammen på sykehjemmene.

 
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!