ANNONSE
Annonse

Høyre, Frp, MDG og Venstre "dropper" Kommuneplanen

KULTURHISTORIE: Flertallet i bydelsutvalget mener at småhusplanen som gjeldende reguleringsplan vil ivareta de kulturhistoriske verdiene i området. Kart: Byantikvaren

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har gjort et nytt vedtak i forbindelse med planprogrammet for Smestad. Politikerne forsterker sitt nei til bymessig fortetting.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.03.2017 kl 09:14

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har ingen intensjon om å fravike tidligere vedtak. I stedet tydeliggjør politikerne sin motstand mot bymessig fortetting, samtidig som de peker på at forutsetningene som lå til grunn for bystyrets vedtak med Kommuneplanen har endret seg. Det skapte debatt i bydelsutvalget.

Planprogrammet

«Varsel om oppstart av arbeid med planprogram for Smestad» har altså kommet fra Plan- og bygningsetaten (PBE). Planprogrammet skal sette rammer for planarbeidet som fastsettes av Plan- og bygningsetaten. Deretter kommer forslag til områderegulering som skal vedtas av bystyret i siste omgang.

Innspill til planprogrammet kommer fra grunneiere, naboer til planområdet, berørte offentlige organer og andre interesserte. PBE tar sikte på å legge ut forslaget til offentlig ettersyn ved årsskiftet 2017/2018. Det er et mål om å sende forslag til områderegulering til politisk behandling i løpet av 2019.

Fra boligområde til boligområde

Høyre la frem et forslag til vedtak som innspill til planprogrammet. Forslaget bygger på tre punkter.

1. Bydel Vestre Aker bydel ønsker ikke bymessig fortetting på Smestad
2. Småhusplanen skal gjelde for området
3. Den trafikale situasjon i Smestadkrysset må løses først, inklusive veikapasiteten for biler
.

Yngvar A. Husebye i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen, la frem forslaget til vedtak på vegne av Høyre.

– Det legges i praksis opp til å transformere området til noe annet enn dagens situasjon. Bydelen mener det er en vesentlig forskjell å transformere et næringsområde til et boligområde, som byens havneområder, enn å transformere et boligområde til et boligområde. Mener dagens byråd at dagens boligeiere må flytte ut av Smestadområdet, for at andre skal flytte inn i området? Det betyr i så fall at dagens boligeiere ikke anses av byrådet som ønsket i strøket. Bydel Vestre Aker er ikke med på en slik tenkning, sa Husebye blant annet.

Nye prognoser

Han viste videre til at Smestad er et velfungerende boområde. Rapporten fra Byantikvaren viste at området har stor kulturhistoriske verdier og at ved å fastholde Småhusplanen som gjeldende reguleringsplan kunne disse verdiene hegnes om. Han mente også at Smestad ikke oppfylte kriteriene som prioritert, stasjonsnært område gjennom at området må ha en senterfunksjon, noe Smestad ikke har.

Husebye viste også til at prognosene for befolkningsvekst tyder på at veksten avtar og ba byrådet må redegjøre for hvilke konsekvenser dette kan få for å erstatte velfungerende bomiljøer med noe helt annet. Bydelsutvalgets vedtak fra 2014 ble tatt med videre, hvor den trafikale situasjonen med blant annet Smestadkrysset må løses.

Ikke tid for omkamp

Peter Hausken fra Arbeiderpartiet menet at det ikke var tid for omkamp vedrøredne Komuneplanen som var vedtatt under det forrige byrådet med Høyre og Venstre i byråd.

¬ Vi kan ikke stoppe de politiske planprosessene. Vi bor ikke i en småby. Det kreves at noe må gjøres og spørsmålet er om Smestad er mest egnet til bymessig fortetting, sa Hausken blant annet og viste til at en ny revidert Kommuneplan var på trappene.

Han var enig i at de trafikale problemene knyttet til fortettingen måtte løses og at Arbeiderpartiet fremmet et eget forslag som tok opp denne problematikken.

Delte meninger

Under debatten viste Husebye og leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H) til at nye befolkningsprognoser har forandret premissene for behovet for bymessig fortetting.

Selv om SSB hadde kommet med nye befolkningsprognoser som viser en lavere befolkningsvekst enn tidligere antatt, mente Hausken at det var delte meninger om disse tallene.

– Det er anslått at det kommer 10000 flere mennesker i året. Det er for lite boliger og det er en prisvekst som gjør at de med normal inntekt ikke kan skaffe seg egen bolig. Vi må bygge så folk kan betale sin egen bolig. Det er et kjempeetterslep, sa Hausken.

Uanstedig å rive flotte bomiljøer

Knut Frederik Horn fra MDG sa det var riktig at alle partier utenom Rødt stemte for Kommuneplanen i bystyret, men at forutsetningene har endret seg underveis.

– Den trafikale situasjonen må løses. Ja, det bygges for lite, men det spørs om ikke andre steder egner seg bedre. Prognosene for befolkningsvekst har endret seg. Vi går for Høyres forslag, sa Horn.

Nestleder i bydelsutvalget, Terje Bjøro (V), har sittet i byutviklingskomiteen i rådhuset.

– Jeg vet at det er mange områder som kan bygges ut, blant annet flere industriområder og ferdig regulerte tomter hvor ingenting skjer. Det å rive flotte bomiljøer er uanstendig. Nå utsettes familier med barn for angstproblemer gjennom naboer som selger til utbyggere. Vi vil beholde småhusplanen og støtter forslaget, sa Bjøro blant annet.

Vil lette trykket

Flere Høyre-representanter viste til at det både i og utenfor Oslo var utbyggingspotensiale og at nye planer for omfattende utbygging av offentlig kommunikasjon til Oslo ville lette trykket på Oslo. Dessuten ville det komme mange nye boliger i tilknytning til utbygging av Majorstuen stasjon.

Høyres (9 representanter) forslag ble vedtatt med støtte fra Venstre (2), MDG (1) og Frp (1).

Les også:

DEBATT: «Jeg kan ikke øke mine inntekter i takt med utgifter dette parti påfører meg»

- Det er ingen skam å snu. Her er men dømt til å tape.

Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

Stor boligutvikler kjøper opp ved Røakrysset

- Hovseter må prioriteres

Følg Akersposten på Facebook her

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse