«Naboer på Montebello anbefaler bymessig fortetting på det varmeste»

NABOLAGET: Naboene i "trekantkvartalet" til Statnett-tomten er postitive til utvikling av Husebyplatået, men så eier naboen tomtene på begge sider av gjerdet. Google Maps

Det er til og med de nærmeste naboene til Statnett-tomten som uttaler seg i positive ordelag. Men hvem er de egentlig?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.04.2018 kl 13:37

Akersposten
Akersposten Media

I en bemerkning til Plan- og bygninsetaten har boligeiere i nabolaget på Montebello gitt en varm anbefaling om å bygge ut Husebyplatået, og det er de jo i sin fulle rett til å gjøre. Men, ser vi nærmere etter, er det sannelig utviklingsselskapet Miliarium Huseby som står bak anbefalingen. De har kjøpt opp så å si alle tomtene i det såkalte trekantkvartalet som ligger inntil Statnett-tomten. Fremdeles er de i sin fulle rett til å uttale seg om naboens byggeplaner.

Men oi, Miliarium er jo 50 prosent eier av Statnett-tomten også, sammen med JM Norge gjennom Husebyplatået AS. Det er selskapet som startet med håp om å bygge høyhus på 19 etasjer. Det var rart. Joda, det er lov. Hadde jeg selv hatt byggeplaner på nabotomten, så ville jeg nok vært positive til egne byggeplaner. Og dessuten vil jo hvilken utnyttelse nabotomten får, ha innflytelse på utnyttelsen av den tomten man selv står på, eller vice versa.

Miliarium kan ikke uten videre beskyldes for å ha egeninteresse i saken. Det kan jo hende de har helt edle motiver og vil fremme god byutvikling. På den annen side er de svært mistenksomme mot andre naboer, hvor de faktisk navngir gateadresser til medlemmer av velforeninger, som de mener har særinteresser i sin motstand mot høy utnyttelse av boligprosjektet på Husebyplatået.

Jeg referer:

Vi registrerer betydelig motstand fra enkelte medlemmer i de lokale velforeningene (Montebello velforening og Husebyåsen velforening) og skepsis blant en del nærliggende naboer. Flere sentrale personer i velforeningene har særlige personlige interesser ifm utviklingen av Husebyplatået (og etter hvert «trekantkvartalet») fordi de bor i umiddelbar nærhet til disse tomteområdene (f.eks. xxxxx og xxxx)(adresser fjernet av hensyn til personene-journ.anm.).

Miliarium skriver videre at de likevel har forståelse for motstanden fra de to nevnte adressene og taler samtidig varmt for ivaretakelse av den øvrige befolkningen.

De sier videre:

"Vi har forståelse for deres situasjon og for at de er engasjerte ifm den forestående utviklingen på Montebello. Vi mener allikevel at det også er viktig å tenke på alle menneskene som bor i det større Montebello/Husebyåsen-området, samt andre i befolkningen som vil ha et grensesnitt inn mot Montebello (bl.a. reisende/besøkende). Disse vil også få glede av fremtidens Montebello med nye flotte boliger, servicefunksjoner, møteplasser, passasjer/kommunikasjonsveier, osv."

Så kan Miliarium «bevise» at flere er skremte fra å si hva de egentlig mener:

"Vi ønsker også å bemerke at vi gjennom samtaler med tidligere og eksisterende grunneiere i både «trekantkvartalet» og i det større Montebello /Husebyåsen-området oppfatter at mange enten er nøytrale eller positive til en bymessig utvikling i tilknytning til Montebello T-banestasjon, men at de ikke kommuniserer dette utad fordi de ikke ønsker å oppleve «dårlig stemning» i hverdagen i møte med kjente motstandere av de foreløpige planene."

Til slutt må leserne selv danne seg et bilde av hvem som har størst egeninteresse i saken. Naboer som risikerer å få høyhus på 19 etasjer foran seg med dertil årevis med bygging, eller et selskap som har håp om noen hundretalls millioner i fortjeneste. Miliarium Huseby er i hvert fall ikke bekymret for dårlig stemning eller er skremt av de to nevnte naboene.

Nå venter vi bare at Husebyplatået AS returnerer den støttende bemerkningen fra Miliarium Huseby og anbefaler planene for utbygging av trekantkvartalet. Det skulle vel gå greit i og med at styrets leder som har signert bemerkningen fra Miliarium Huseby er den samme som er styreleder i Husebyplatået AS.

Vidar Bakken, Akersposten

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse