– Vi tåler ikke ytterligere nedskjæringer

KALDT: Otto R. Holmen holdt appell under foreldremarkeringen onsdag morgen. Foto: Vidar Bakken

Selv om det var bitende kaldt onsdag morgen, ville flere foreldre markere sin motstand mot byrådets forslag til skolebudsjett.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.12.2017 kl 15:31

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

TOK IMOT: Ordfører Marianne Borgen tok imot appellen fra de fremmøtte. Foto: Vidar Bakken

RÅDHUSET: Rundt 100 voksne og barn stilte foran rådhuset for å overlevere en appell til ordfører Marianne Borgen (SV), før budsjettmøtet i bystyret samme dag.

Bekymret

- Som far til to barn ved Svendstuen skole, er jeg bekymret for budsjettforslaget som byrådet har lagt frem. Vi mener at minstemålet for hva vår skole og flere andre skoler tåler er nådd, og at vi ikke tåler ytterligere nedskjæringer på skolenes rammebetingelser. Det vil gå utover barn med spesielle behov og som trenger god oppfølging. I tillegg mener vi at endringen i fordeling av ressursene vil gå dramatisk utover kvaliteten i undervisningen til hver enkelt elev. Vi er allerede langt under smertegrensen, sier Otto R. Holmen, som er en av initiativtakerne til markeringen foran rådhuset.

Han viser til at budsjettforslaget legger opp til et driftsbudsjett ved flere skoler som vil ligge på et nivå som er lavere enn noen andre skoler i Norge og at en rapport fra Deloitte nettopp viser dette. I tillegg har 22 rektorer og FAU ved skoler i Oslo vest signert et opprop som advarer mot konsekvensene av forslaget til ny ressursfordelingsmodell, som de mener vil ramme disse skolene hardt.

Se bildet større

TILPASSET LÆRING: Å få flere midler til tilpasset læring var en av flere ting som foreldreaksjonen ønsket å markere. Foto: Vidar Bakken

Ikke imot ressursfordeling

- Jeg mener det er viktig at flere foreldre blir oppmerksomme på hva som skjer, og vi må ha økt fokus og bevissthet på konsekvensene av det våre politikere vedtar, sier Holmen, som kan fortelle om stort engasjement rundt facebook-aksjonen som er satt i gang.

Under appellen understreket Holmen at de ikke var imot en ujevn fordeling av ressurser og at skoler med store utfordringer måtte få dekket sine behov. Men, det kunne ikke forsvare at mange skoler får rammer/elevsats som ikke gjør det mulig med forsvarlig opplæring av elevene.

Svekket/ikke svekket

Høyres fraksjonsleder i Kultur- og utdanningskomiteen, Saida Begum, tok ordet og mente at budsjettforslaget fra byrådet svekket skolene og at flere skoler ville få dårligere rammebetingelser. Hun mente at byrådet totalt kutter i selve skolebudsjettet.

Les også: «Arbeiderpartiets skolebyråd stryker i matte»

Se bildet større

FLERE POLITIKERE: I bakgrunnen ses Høyrepolitkerne Saida Begum og Eirik Lae Solberg i samtale med foreldre. Foto: Vidar Bakken

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Kultur- og utdanningskomiteen, Abdullah Alsabeehg, kalte det en ren løgn at skolebudsjettet ble svekket. Han mente det ble styrket gjennom budsjettforslaget.

Les også: "Ny skolebløff fra Høyre"

Se bildet større

VIKTIG: Otto R. Holmen i samtale med Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg om situasjonen på skolen. Foto: Vidar Bakken

Vararepresentant i Stortinget, Geir Hågen Karlsen (Frp), understreket det han mente var alvorlige konsekvensene for Slemdal skole, hvor han selv har barn, med forslaget til skolebudsjett.

Skal utrede smertegrensen

Ordfører Marianne Borgen bemerket da hun mottok appellen fra aksjonsgruppen, at skoletilbudet ikke skal være avhengig av geografi. Hun viste også blant annet til at Rødts forslag med 50 millioner kroner ekstra til skolebarn med spesielle behov var tatt med i budsjettforslagetog og at følgende formulering er foreslått: Bystyret ber byrådet sette i gang en utredning for å finne en nedre økonomisk grense for hva det koster å drive en grunnskole i Oslo.

Appellen

Budskapet fra aksjonsgruppen til bystyrepolitikerne overlevert ordføreren:

* Alle barn i Oslo har rett på å få en god skolegang. Dette betyr en skolegang som tilpasses hver enkelt elevs behov, og ikke bestemmes utfra deres postadresse.

  • Vi er ikke imot en ujevn fordeling av ressurser til Oslos skoler. Tvert imot - vi er enige i at skolene med størst utfordringer også i fremtiden bør få større budsjetter for å sikre at alle elever får den undervisningen de trenger og har krav på. Det forsvarer allikevel ikke at andre skoler gis budsjetter som er for lave til at de kan levere en forsvarlig tilpasset opplæring til sine elever.
  • Per i dag gjør skolene alt det de kan for å tilpasse undervisning og spesialundervisning til sine elevere, innenfor de rammene de har. Når den foreslåtte ressursfordelingsmodellen krever ytterligere kutt for skoler som allerede drives på et minimumsnivå, blir vi fortvilte på våre barns vegne. Vi mener politikerne plikter å vurdere om endringen er riktig, forsvarlig vurdert, og om det er klokt å haste gjennom en slik endring.
  • Spørsmålet som bør stilles er om det burde være en minimumsgrense for hvor lavt støtten per elev kan gå, og om det er mulig å drive skole i tråd med Opplæringsloven på de kostnadsnivåene det nå legges opp til for enkelte skoler. En slik minimumsgrense bør sikre at alle elever i Oslo får den undervisningen de trenger, og at de elevene som trenger spesialundervisning og tilpasset opplæring skal få det, uavhengig av hvilken skole de går på.

Vi ser at pressen og noen politikere ønsker å gjøre dette til en sak om vest mot øst i byen vår, men for oss handler det om noe annet. For til syvende og sist er vi alle foreldre som ønsker en best mulig fremtid for våre barn, og i det målet er en trygg og god skole en nøkkelingrediens.

Les også:

– Byrådet er villig til å ofre de beste skolene

Tone Tellevik Dahl: «Byrådet styrker vestkantskolene»

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse