ANNONSE
Annonse

Tre søsken på tre forskjellige skoler

FORTVILER: Nye skolegrenser skaper problemer for foreldrene. Fra venstre Kjetil Havnevik, Hanne Glimme med datteren ingrid, Ole Henrik Larssen, Anne Clarke-Jenssen og Line Broch. Foto: Vidar Bakken

Stadig flytting av skolegrenser skaper fortvilelse i nabolaget. Barna blir sendt til skoler i ulike bydeler.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.10.2017 kl 16:31

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN/VEESTRE AKER: Nye skolegrenser mellom Bjørnsletta og Huseby skole gjør hverdagen svært vanskelig for flere familier, samtidig som nye elever skal ut på ny, utrygg skolevei.

Stadig nye skolegrenser

Familier på Ullernåsen har fått forslaget om endrede skolegrenser fra Utdanningsetaten. Det er tredje gang flere familier opplever at barna får ny skolegrense. Det har ført til at noen familier har barn både på Lysejordet og Bjørnsletta skole og at tredjemann nå må finne seg i å begynne på Huseby skole, om Utdanningsetatens forslag blir vedtatt. Akersposten møtte fem foreldre fra området som blir rammet av de nye skolegrensene.

Les saken: Skolestartere flyttes fra Bjørnsletta til Huseby skole

Venninne kjørt ihjel

– Utdanningsetatens endringer av inntaksgrensene de siste årene har gjort familieplanlegging veldig vanskelig. Nå skal vi altså sende de minste barna våre i en helt annen retning og til en annen bydel. Barna skal i fremtiden gå trafikkfarlige Ostadalsveien og ned til den enda mer trafikkerte Sørkedalsveien. Jeg hadde en venninne som ble kjørt i hjel i Ostadalsveien da jeg selv gikk på Huseby skole og Ostadalsveien er fremdeles en trafikkfarlig skolevei for de minste. Nå har vi hatt en trygg og fin skolevei på stiene gjennom skogen til Bjørnsletta skole, sier Hanne Glimme, som i likhet med de andre har barn som eventuelt skal inn på 1. trinn på Huseby skole, mens søsken går på Bjørnsletta skole.

(Saken fortsetter under bildet.)

NY SKOLEVEI: Høyt trafikkerte Ostadalsveien blir ny skolevei for mange med det nye forslaget til skolegrenser. Foto: Vidar Bakken

Mange logistiske utfordringer

Det er åtte familier som har barn som skal starte på 1. trinn neste år og som har søsken på Bjørnsletta skole. Tilsvarende antall familier vil blir berørt året etter. To av familiene vil få barn på tre forskjellige barneskoler. Line Broch vil bli berørt i så måte.

– Det er ikke lett å få hverdagen til å gå opp når man skal ha barn på tre forskjellige skoler. Det har gått rimelig greit med en på Lysejordet og en på Bjørnsletta skole. Nå blir jeg nødt til å kjøre ned til Vækerøveien, så til Røakrysset og videre i Sørkedalsveien til Huseby. De fleste vet hvor lang tid det tar om morgenen, og så skal det hentes på Huseby skole også. På grunn av arbeidstiden kan jeg ikke delta i noen følgegruppe og ikke er det aktuelt å la en seksåring gå mer enn to kilometer til skolen med Ostadalsveien som hovedvei, sier Line Broch, som også peker på alle logistiske utfordringer med barn som deltar i ulike aktiviteter på tre ulike skoler.

Splitter søsken

Kjetil Havnevik reagerer på utryggheten som skapes rundt barna.

– Det blir ingen forutsigbarhet i dette. Oppvekstmiljøet blir splittet opp. Våre barn har knyttet seg til de andre barna i lokalmiljøet, og flere går i samme barnehage og har gledet seg til å komme på samme skole. I tillegg har de minste gledet seg til å dele en trygg skolevei med en bror eller søster.

– Nå skal de inn i miljøer de ikke kjenner. Vi blir straffet fordi kommunen har beregnet fremskrivning av barna i området feil. Det er ikke mye hold i kommunens mål om langsiktige og robuste skolegrenser. Og hva med skoleskyss? Noen av barna bor mer enn to kilometer fra skolen og har krav på skoleskyss. Eneste vei fra vår del av området er ned til Vækerøveien i rushet for å komme til Huseby. Det blir ingen god start på skoledagen, sier Kjetil Havnevik.

Finnes en løsning

– Hvor barn skal gå på skole er viktig når en familie bestemmer seg for hvor de skal bo. At Utdanningsetaten da velger å flytte på grensene tre ganger i løpet av fire år, er helt utrolig og helt uakseptabelt. Hva vil skje når 360 nye leiligheter står klare i Aslakveien? Vi vet at det kommer mange barnefamilier dit. Da blir det fort snakk om nye skolegrenser igjen når Huseby skole fylles opp. Det kommer også 100 nye leiligheter på Røa, og det bygges rundt i hele området, sier Glimme, som mener at det finnes en løsning.

– Det er god kapasitet fra 8. – 10.trinn i bydelen. Samtidig er det to klassetrinn som ikke er tatt i bruk på Bjørnsletta. Ved å utvide 1. trinnet med tre klassers rekke nå, så vil ikke det få konsekvenser for dem som går på ungdomstrinnet nå, men for neste kull vil det få konsekvenser. De vil måtte gå på ungdomsskole et annet sted, for eksempel på Øraker skole. Det vil være mindre belastende for ungdommer å endre skolekrets, enn det vil være for barn i de første klassetrinn.

- En slik løsning vil uansett skape et pusterom og vil gi Huseby skole muligheten for å ta opp barna, som vi vet kommer i skolekretsen i nær fremtid. Dermed kan Utdanningsetaten etterleve nærskoleprinsippet i henhold til opplæringsloven. Nærskoleprinsippet er hovedregelen for hvilken skole barna skal tilhøre, og at det skal etterstrebes å følge dette prinsippet, sier Glimme.

– Om forslaget går gjennom, så er det bare å grue seg til for eksempel 17. mai med 17. mai-tog og feiring på tre forskjellige skoler. Det blir en utfordring, sukker Broch.

Avgjøres 7. november

De berørte foreldrene har sendt inn sin uttalelse til forslaget om å endre inntaksområdet mellom Bjørnsletta og Huseby skole. Forslaget er nå ute til høring hvor skolenes driftsstyrer og foreldrene gjennom FAU kan uttale seg. Bydelene Ullern og Vestre Aker skal også uttale seg med høringsfrist 24. oktober. Endelig vedtak i saken blir gjort 7. november.

Les også:

Forfølgelsesdrama i Røakrysset

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse