ANNONSE
Annonse

16 etasjer nærmest Smestadkrysset

SMESTAD: Stasjonsområdet ligger midt i klyngen. Modellen er sett sørfra. På skrå midt i bildet går Hoffsveien. Skisse: Niels Torp Arkitekter

I høringsuttalelsen til planprogram for Smestad har Niels Torp Arkitekter laget en skisse for mulig utbygging rundt Smestad T-banestajon.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2017 kl 09:29

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Høringsutkastet er sendt inn på vegne av eier av Sørkedalsveien 88. Skissen viser en utvikling av området med høyhus på 16 etasjer nærmest stasjonsområder med avtrapping mot småhusområdet med alt fra 10 til 4 etasjer.

Les også: Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

I høringsutkastet sies det blant annet:

Optimal utvikling

Sørkedalsveien 88 er en av de største og best bevarte eiendommene i området, med en praktfull trevilla fra 1915, og en godt bevart tilhørende hage. Eier hadde planer om å bygge en generasjonsbolig i hagen, da kommuneplan 2015 ble offentliggjort og vedtatt. Han har innsett at den svært sentrale beliggenheten i sentrum av utviklingsområdet på Smestad vil medføre at riving av villaen og utbygging av eiendommen høyst sannsynlig er irreversibel, og ønsker derfor som en alternativ løsning en optimal utvikling av sin eiendom sett i sammenheng med tilliggende eiendommer.

Klikk for større bilde

BEGGE SIDER AV SØRKEDALSVEIEN: Modellen viser forslag til utbygging på begge sider av Sørkedalsveien med lokk over stasjonsområdet. Skisse: Niels Torp Arkitekter

Næring og boliger

Skissen viser et samspill mellom kvartalene på hver side av Hoffsveien, med to indre torg/gårdsrom som åpner seg mot hverandre, knyttet sammen av stasjonstorget i enden av Hoffsveien. Under de hevede gårdsrommene er det foreslått næring med direkte tilknytning til T-banestasjonen, med næring og hovedsakelig boliger over, balansert for å ivareta
støyproblematikken. Boligene vil få stille side inn mot gårdsrommene, med volumer som trapper seg ned mot lavere eksisterende bebyggelse, sol og utsikt i sydvest.

OMRÅDET: Skisse over forlsag til utbygging. Skisse: Niels Torp Arkitekter

Et konsekvent grep

Vi mener det vil være meningsløst å rive en villa med så stor historisk og kulturell verdi av høy kvalitet, bare fordi den ligger i sentrum av et område med svært god kollektivdekning, for å erstatte den med bebyggelse med mellomhøy utnyttelse uten gode områdekvaliteter, slik vestre Vinderen er blitt utviklet av utbyggere. Ved valg av utforming og utnyttelse i forestående områderegulering av området, må man gjøre et konsekvent grep, som enten tillater at området blir skånsomt utnyttet med grunnlag i bevaring av eksisterende bebyggelse, eller utvikles til et sentrumspunkt som tilfører reelle urbane kvaliteter til tilliggende villaområder.

Les også:

Frivilligdagen i Bydel Ullern på CC Vest lørdag

Frognerseteren utvider etter 126 år

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse