Gallup

Er dette skiltet for atskilt gang- og sykkelvei slik det burde være?

Ja, slik skal det være. Nei, det burde fremkomme tydeligere på skiltet at gående og syklende har hvert sitt felt.

» Vis resultat» Vis alle galluper

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!