Annonse: Bydel Vestre Aker

Slik styrker de frivilligheten

Fra v: Ragnhild Lorentzen, Espen W. Andresen og Anne Bjørnebye Vik inviterer frivilligheten i Vestre Aker til et stiftelsesmøte på Samfunnshuset Vest på Røa, tirsdag 14. juni klokken 18.30. Foto: Janina Lauritsen

Etter initiativ fra Røa Vel og Frivillighetssentralen i Vestre Aker, samles bydelens frivillige nå til et felles forum.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.09.2016 kl 08:30

Akersposten
Akersposten Media

Røa Vel startet i fjor med å kontakte ulike frivillige lag og organisasjoner for å kartlegge hva som finnes i bydelen.

– Samtidig satt jeg på Vinderen og jobbet med hvordan vi som Frivillighetssentral kan få bedre kontakt med den øvrige frivilligheten, sier Espen W. Andresen i Vestre Aker Frivillighetssentral.

Da leder for Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik, kontaktet Andresen for å høre hva de drev med på Frivillighetssentralen, var veien til et samarbeid kort. Like etterpå ble kontakten til Bydel Vestre Aker og folkehelsekoordinator Ragnhild Lorentzen opprettet, og det første møtet med interesserte lag og organisasjoner ble avholdt i november 2015.

Skal styrke samarbeidet

Målet med forumet er å gi frivilligheten en arena hvor de kan lære hverandre å kjenne slik at de kan være til støtte for hverandre.

– Alle som driver med frivillighet, gjør det jo for å skape noe positivt i samfunnet, vi har altså samme overordnet mål. Vi er dog meget ulike i forhold til hva vi gjør, hvordan vi gjør det, hvilke ressurser vi har og hva vi trenger.

– Hvis vi blir kjent med hverandre, vil vi også lære hvordan vi kan utfylle hverandre.

Det er altså tanken bak forumet.

Undersøkelse kartlegger behov

– Vi ønsker å invitere frivilligheten i Vestre Aker til et stiftelsesmøte på Samfunnshuset Vest på Røa, tirsdag 14. juni klokken 18.30, sier Ragnhild Lorentzen.

– På dette møtet skal vedtekter og styre velges, og vi ønsker bredest mulig oppslutning fra frivilligheten. I vår gjennomfører vi en undersøkelse i samarbeid med Frivillighet Norge, som blir et godt grunnlag for arbeid i forumet.

Den skal kartlegge status over hvilke behov, ønsker og ressurser lagene og organisasjonene har.

– Politikerne kan bruke denne undersøkelsen til å begynne å tenke frivillighetspolitikk, sier leder for Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik.

– Vi er veldig optimistiske til hva vi kan få til sammen hvis vi bare jobber mot samme mål, sier Andresen.

De som er interessert, kan ta kontakt med Espen W. Andresen på epost vestreakerfrivillig@gmail.com eller på telefon 23 22 05 80.

Husk stiftelsesmøte på Samfunnshuset Vest på Røa, tirsdag 14. juni klokken 18.30. NB! Nytt klokkeslett!

Mer informasjon fra Bydel Vestre Aker:

Hovseterdagen: Samler beboerne med fest og moro

Piloten Arena ønsker flere deltakere