Annonse: Bydel Vestre Aker

Nå begynner Hovseterløftet

Sofie Widdal, leder for Familiesenteret på Hovseter (t.v), og Ragnhild Lorentzen, prosjektleder for Hovseterløftet (t.h), er i gang med å planlegge områdeløftet.

Bydel Vestre Aker får 2 650 000 kroner fra Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune i 2017. Pengene går til oppstart av et områdeløft på Hovseter, der fokuset er på barn og ungdom.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.05.2017 kl 14:11

Akersposten
Akersposten Media

Bydelen retter innsatsen i 2017 mot bomiljøet i og rundt Hovseterveien 88, med særlig fokus på tiltak til barn og ungdom. Områdeløftet har et femårig perspektiv, fra 2017 til 2022. Det sier Ragnhild Lorentzen, prosjektleder for Hovseterløftet.

– Fokuset er barn og unge. Vi ønsker å inkludere og involvere ungdom fra starten av, og få dem til å bidra med tilbakemeldinger og medvirke i hele prosessen.

Lorentzen sier videre at bydelen vil invitere til et møte for ungdom på Hovseter, og oppfordrer alle til å følge med på bydelens Facebook-side for mer informasjon. I 2017 får bydelen 2 650 000 kroner fra Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester. Pengene vil gå til både fysiske oppgraderinger av området, som gjøres i samarbeid med Boligbygg, og til sosiale møteplasser og ungdomstilbud.

– Vi vil planlegge og gjennomføre dette områdeløftet sammen med alle som bor og brenner for Hovseter, sier Lorentzen.

Hun forklarer at bydelen ser til Groruddalssatsningen og Tøyenløftet, og ønsker å lære av dem. Områdeløftet er foreløpig helt i oppstartsfasen, og prosjektlederen påpeker at denne prosessen tar tid, og etterspør tålmodighet og forståelse.

– Vi er i gang med å opprette dialog og samarbeid med flere aktører i området.

Andre prosjekter som er igangsatt på Hovseter, som fasaderehabilitering av noen av bygningene og den nye treningsparken, er ikke en del av Hovseterløftet.

Fritidstilbud og sosial møteplass

Lorentzen forteller at det er viktig å involvere lokalbefolkningen i områdeløftet.

– Vi er foreløpig i dialog med blant andre Setra borettslag, Hovseter skole, engasjerte ungdommer og andre ressurser i nærmiljøet som det er viktig å involvere i startfasen, sier hun.

Hun trekker også frem at Sofie Widdal, leder for Familiesenteret på Hovseter, og Familiesenteret, gjør mye godt for barn, unge og familier i området, og at de har en nøkkelrolle i satsningen. Widdal er også med på å organisere prosjektet.

– Gjennomføring av beboermøter, workshops og lignende, er viktige virkemidler i medvirkningsarbeidet, forklarer Lorentzen.

Hun forteller at et av tiltakene bydelen ønsker å få gjennomført er å skape en sosial møteplass på Hovseter, og jobbe med forankring og medvirkning i nærmiljøet.

– Vi har for eksempel tenkt at en pop-up nærmiljøkafe er en god ide, og kan fungere som et treffsted der folk kan stikke innom og ta en kaffe og slå av en prat.

Et annet av tiltakene bydelen mener det er spesielt viktig å få gjennomført er å skape et fritidstilbud og en sosial arena for ungdom på Hovseter.

– De unge har kommet med flere innspill om hva de ønsker, og vi ønsker å legge til rette for dette så langt vi har kapasitet til, hvertfall på lang sikt, sier Lorentzen.

Hun sier videre at bydelen vet at ungdommen i området ønsker seg et lydstudio, og at en gruppe allerede er i gang med å søke midler til dette.

– Vi ønsker å bistå denne gruppen med å søke midler og med å gjennomføre prosjektet.

Viktig med engasjement

Bydelen og prosjektlederen har merket at det er stort engasjement for områdeløftet. Lorentzen nevner at de synes det er veldig positivt at Hovseter-ungdommen er så engasjerte, blant annet er det opprettet en egen Facebook-side for satsningen, Hovseterløftet.

– Vi setter veldig pris på at alle de vi er i kontakt med er så tydelig engasjerte og brenner for nærmiljøet på Hovseter.

Lorentzen sier at bydelen ønsker at alle involverte skal jobbe mot et felles mål om å gjøre Hovseter til et godt, trygt og inkluderende sted å bo. Hun påpeker at det er mange som skal involveres, og at det i oppstartsfasen er vanskelig å gi tydelig informasjon til alle.

– Alle vil nok ikke være enige om hvordan ting skal gjøres i forbindelse med områdeløftet, men vi håper å bygge et godt samarbeid med aktørene.

Lorentzen trekker igjen frem at bydelen vil invitere ungdom til et åpent ungdomsverksted i løpet av mai og at mer informasjon kommer.

– Vi i bydelen gleder oss til å jobbe med lokale ildsjeler og samarbeidspartnere i nærmiljøet for å bidra til et godt oppvekstmiljø på Hovseter, med inkluderende møteplasser og en aktiv og engasjert lokalbefolkning, avslutter hun.

Mer informasjon fra Bydel Vestre Aker