Annonse: Bydel Vestre Aker

Ungdomsmidler 2017

Har du et prosjekt på gang, men mangler penger?

Det er også i år avsatt sentrale midler til aktiviteter med og for ungdom 13-19 år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.04.2017 kl 17:02

Akersposten
Akersposten Media

Det er avsatt 2.5 mill kr. i Oslo, som fordeles pr. bydel etter antall unge 13-19 år.

I 2017 utgjør dette kr. 220.000 for Bydel Vestre Aker.

Har du en god ide eller et prosjekt på gang, men mangler penger?

Send søknad til Vestre Aker ungdomsråd!

Kriterier for tildeling er

  • at ungdom skal være aktive i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten
  • at tiltaket skal være lavterskel og skal komme flere til gode
  • at tiltakene skal bidra til å starte/ bedre aktiviteter som benyttes av barn og unge
  • at arrangementer som avholdes i bydelen vil bli prioritert
  • det gis ikke midler til generell drift

Søknaden skrives på søknadsskjema som ligger på bydelens nettsider. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Vestre Aker bydel, tlf. 23 47 60 48, eller mail: jeannette.wold@bva.oslo.kommune.no

Søknadsfrist: Søknaden må være bydelen i hende innen 28. april 2017

Søknaden sendes pr. mail eller til:

Bydel Vestre Aker

Ungdomsrådet

Sørkedalsveien 150 b

0754 Oslo

Mer informasjon fra Bydel Vestre Aker her