Annonse: Bydel Ullern

Ullern i utvikling

Oransje: Fornebubanen, E18 og Granfosstunnelen. Grønn: Skøyen, Vækerø og Bestumkilen.

Det legges planer for vei, bane og boområder i hele stor-Oslo og kommunene rundt. Dette får konsekvenser for bydelen vår.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.10.2016 kl 10:24

Akersposten
Akersposten Media

Plan- og bygningsetaten (PBE) har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging og plan- og byggesaksbehandling. Bydelen er høringsinstans. På bydelskartet har vi plottet inn de største prosjektene som pågår eller skal i gang i nær fremtid:

Fornebubanen
E18
Ring 3
Skøyen
Bestumkilen
Smestad

Transport

Fornebubanen:
Ny t-bane fra Majorstuen til Fornebu. I bydelen stopper t-banen på Vækerø og Skøyen.
Status: PBE sender ut reguleringsplan for Fornebubanen i løpet
av høsten.

E18:
Bydelen ønsker tunnel gjennom Skøyen. Statens vegvesen anbefaler ikke tunnel på grunn av veitekniske vanskeligheter.
Status: Konklusjonen kommer i områdereguleringsplanen for Skøyen i 2017.

Granfosstunnelen:
Under rehabilitering.
Status: Arbeidene skal være ferdige andre halvår 2017.

Pågående planarbeid:

Skøyen:
PBE er i gang med områdereguleringsplan. Bydelen foreslår fortetting rundt stasjonsområdet på Skøyen, en sammenhengende bystruktur fra Hoff i nord til Bestumkilen i sør. Skøyen får en ny sjøfront og et nytt ansikt mot fjorden (www.oslo.kommune.no/bydel-ullern).
Status: PBE sender ut områdereguleringsplanen på høring i høst. Behandles politisk vår 2017.

Vækerø:
Oppstart områdereguleringsplan i regi av PBE i 2017. Bydelen foreslår en sammenhengende bystruktur fra Lilleaker i nord til Lysaker stasjon og Lysaker brygge i syd (www.oslo.kommune.no/bydel-ullern).
Status: Ferdig områdereguleringsplan i 2018.

Bestumkilen:
Inngår i områdereguleringsplanene til Skøyen samt Vækerø. Bydelen foreslår at båtopplaget erstattes med areal til allmenn bruk. E-18 i tunnel og kyststi.
Status: PBE sender områdereguleringsplan på høring i høst. Behandles politisk vår 2017.

Kart er hentet fra plan- og bygningsetaten.

Andre planer

Smestad:
Småhusbebyggelsen rundt t-banen på Smestad skal fortettes. Hvor mange nye boenheter og hvor høyt er ikke bestemt. Status: Plan- og bygningsetaten skal legge planer for området første halvår i 2017. Et informasjonsmøte for grunneiere ble arrangert 22.8. Kontakt plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no om du har spørsmål.

Her finner du mer informasjon fra Bydel Ullern:

[b]Trenger boliger til flyktninger