Annonse: Bydel Ullern

Økt kunnskap – større forståelse

Isabelle Digre (t.v.) og Åshild Rudrud Midtbø i hukommelsesteamet tilbyr turer for personer med hukommelsesvansker.

Ektefeller, barn eller venner som er pårørende til personer med demens, får nå tilbud om å lære mer om sykdommen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2016 kl 18:41

Akersposten
Akersposten Media

Fakta

Hukommelsesteamet:

  • Består av en sykepleier og en ergoterapeut.
  • Bistår personer som har begynnende hukommelsesvansker eller som nylig har fått en demensdiagnose, samt deres pårørende. Tilbudet gjelder både eldre og yngre personer med demens.
  • Kartlegger symptomer knyttet til endringer i kognitiv funksjon og økt glemsomhet, og bidrar i utredning i samarbeid med fastlege.
  • Støtte og veileder bruker og pårørende, informerer om bydelens ulike tilbud og tjenester, i tillegg til å samarbeide med fastlege og annet helsepersonell slik at vedkommende kan bo hjemme så lenge det er hensiktsmessig.
  • Kjenner du deg igjen eller kjenner du noen som har sviktende hukommelse, ta kontakt med sykepleier Isabelle Digre på 900 87 362 og ergoterapeut Åshild R. Midtbø på 941 52 809 for en uformell prat. E-post: hukommelse@bun.oslo.kommune.no.

Når en vi kjenner godt får en demensdiagnose, dukker det opp mange spørsmål. Det har hukommelsesteamet (se faktaboks) i Bydel Ullern sammen med Oslo Demensforening og Skøyen aktivitetssenter, tatt konsekvensen av og tilbyr kurs for pårørende med oppstart 31. august.

Kurset tar for seg temaene sykdomslære, kommunikasjon, vanskelig adferd og hjelpeapparatet. Det er satt av god tid til samtale rundt temaene.

Sette ord på følelser

En av dem som skal bidra under kurskveldene er ergoterapeut Åshild Rudrud Midtbø i hukommelsesteamet.

– Det kan være vanskelig å observere endringer hos en person man holder kjær. Kurset vil gi pårørende anledning til å snakke med fagpersoner og andre pårørende i samme situasjon. Ofte kan det hjelpe og sette ord på følelser sammen med noen som forstår, sier Midtbø.

Samtalegruppe

Pårørende til personer med demens kan også benytte seg av samtalegruppen som ledes av Kristin Borg. De møtes første onsdag i hver måned gjennom hele høsten fra klokken 12.00-14.00 på Skøyen aktivitetssenter. Her deler pårørende erfaringer hverdagen byr på samt gleder og sorger. Ta kontakt med hukommelsesteamet (se faktaboks).

– Godt å komme seg ut!

– Det er sosialt og hyggelig å bli kjent med nye folk. Vi har et fint samhold i gruppen, sier Ingrid.

Hun er med i turgruppen til hukommelsesteamet i bydelen. De er spreke til beins, men har det til felles at hukommelsen svikter eller de er i tidlig stadiet av demens.

Nyter parklivet

Turgruppen går ofte tur i skog og mark, besøker et museum eller som denne tirsdagen tar en tur i Den engelske park. Når solen skinner fra blå himmel og sommeren er på en snarvisitt, er det flott å gå i parken og beundre blomster og planter.

Se bildet større

Eva og Ingrid syns det er trygt når Åshild Rudrud Midtbø i hukommelsesteamet er med dem på tur.

Johannes, Ingrid og Eva sier det er fint å ha noe fast å gå til, og komme seg ut på tur sammen med andre. De er også enige om at det er godt å ha turledere som Digre og Midtbø som motiverer til deltakelse og ordner det praktiske når de skal ta transport.

– Det er en trygghet å gå lengre turer når jeg kan gå sammen med andre, sier Eva.

Dersom du eller noen du kjenner har lyst til å være med i turgruppen, ta kontakt med hukommelsesteamet.

Flere tilbud

Flere tilbud til personer med demens:

To ganger i måneden møtes personer med demens og som har en besøksvenn gjennom Ullern frivilligsentral, på Hoffsdammen kafé på frivilligsentralen. Ta kontakt på 22 52 30 05 eller ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

Her finner du mer informasjon fra Bydel Ullern.