Annonse: Bydel Ullern

Forebygging fremfor reparasjon

 

Bydelen får tilført mer penger neste år, og vi styrker forebyggende tjenester både til barn, unge og eldre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2016 kl 10:55

Akersposten
Akersposten Media

ALLE SKAL FÅ hjelp i Bydel Ullern når de har behov for det.

Vi er opptatt av å komme tidlig inn med hjelp til risikoutsatte barn, unge og familier. I større grad enn før, satser vi på forebygging og rehabilitering.

Vi er opptatt av hva som er viktigst for deg som bruker. Tjenestene våre utformes derfor i dialog med brukere og pårørende.

I hjemmetjenesten skal vi prøve ut organisering av ansatte i mindre arbeidslag. Det tror vi skaper trygghet og forutsigbarhet for de som får tjenester i hjemmet.

– Jeg vil understreke at når behovet oppstår, skal det ikke være tvil om at folk skal få den hjelpen de har behov for, i eller utenfor hjem- met, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten.

Satsingsområder:

Hjemmetjenesten:

Styrkes med 6,2 årsverk. Øke budsjettet til kjøp av hjemmesykepleie fra private leverandører.

Boliger for mennesker med nedsatt funksjons- evne
Styrkes med tre årsverk. Én faglig veileder ansettes.

NAV:

Styrkes med to årsverk rettet mot bosetting, integrering og oppfølging av flyktninger. Økonomisk sosialhjelp økes med to millioner kroner.

Andre helsetjenester:

To nye årsverk i skole- helsetjenesten. I tillegg styrkes jordmortjenesten med 0,4 årsverk.

Barnehager:

Barnehagene satser på videre- og etterut- danning. Flere ufaglærte vil kunne bestå en fagprøve, og blir barne- og ungdomsarbeidere.

Organisering

En stor del av de kommunale tjenestene driftes ikke av bydelen, men av andre etater og leverandører som har avtale med kommunen. Oppgaver som drift av skoler, trafikkregulering, byplanlegging, renovasjon, vann- og avløp ligger til andre etater i kommunen, og er ikke en del av bydelens oppgaver.

Mer om organiseringen av Oslo kommune her.

FLERE informasjonssaker fra Bydel Ullern her.