Annonse: Bydel Ullern

– En vei inn

Anne Lehne (t.v.) og Anne Grete Davidsen jobber i Familiens hus.

Familien hus er en vei inn til lavterskeltilbud for barn og familier.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2016 kl 13:26

Akersposten
Akersposten Media

Familiens hus

Familiens hus ble etablert for seks år siden, og holder til i tømmerhuset mellom blokkene i Hoff Terrasse 20.

Tett samarbeid mellom barnehagene, helsestasjonen, pedagogisk fagsenter, barnevernet og Familiens hus for å drøfte bekymringer knyttet til barn og unge.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp med en problemstilling knyttet til barnet ditt eller familiesituasjonen, ta kontakt med koordinator på e-post anne.lehne@ bun.oslo.kommune.no eller tlf. 909 96 357.

HUSET ER OGSÅ et kontaktpunkt for barn og unges psykiske helse, i tillegg til at koordinator Anne Lehne og kolleger har oversikt over hvordan du finner fram i hjelpeapparatet generelt.

– Alle kan bli usikre

Familiens hus får mange henvendelser fra foreldre eller ansatte som jobber med barn og unge. Foreldre som tar kontakt ønsker råd om hvordan de kan møte barnet sitt, og støtte på hva som er riktige løsninger for dem.

– De fleste av oss vil oppleve usikkerhet i foreldrerollen, og kan trenge noen å diskutere med. Ingen problemstillinger er for små eller store, sier Anne Lehne, og legger til at i de tilfellene der en familie trenger annen hjelp enn den Familiens hus kan gi, henviser de videre.

– Har du noen eksempler på hva foreldre bekymrer seg for?
– Det kan være engstelige barn, sinte barn eller barn som strever med å finne seg til rette i barnehage eller skole. De aller fleste forteller at de har kommet inn i et negativt mønster som de ønsker å få hjelp til å endre.

Tilbudene på Familiens hus er delt inn i foreldrestøttende tiltak og tilbud for barn og foreldre:

Tilbud til foreldre:

1 Samtaletilbud for foreldre som har utfordringer i hverdagen.

2 Forum for råd og veiledning: Et tverrfaglig team hvor det er mulig å drøfte en bekymring med flere fagfolk.

3 ICDP (International Child Development Program): Foreldrevei- ledningsprogram. Neste kurs starter våren 2017, info kommer på Bydel Ullerns Facebook-side (@BydelUllern). Mer informasjon om ICDP på www.icdp.no.

Tilbud til foreldre og barn:

4 SMIL – styrket mestring i livet. SMIL retter seg mot barn og unge i familier hvor foreldre strever med psykisk sykdom eller rusproblemer. SMIL er et forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge.

5 *Månedlige familiekvelder med mat og prat for foreldre og barn.

  • Ferieaktiviteter med kinobesøk, tur i svømmehallen eller andre felles- aktiviteter.
  • Åpen dag en lørdag i september. Arrangeres sammen med Lions. Aktiviteter og teater står på programmet.
  • Gratis barneteater i desember.

6 Klær og utstyr til barn. Ta kontakt om du trenger noe.

Åpen barnehage:

7 Åpen barnehage for foreldre og barn fra 0-6 år. Hver tirsdag, torsdag og fredag fra 09.00-14.30. Tilbudet er for barn uten annet pedagogisk tilbud. E-post: anne.davidsen@bun.oslo.kommune.no